בוררויות בענף הבניה

אינג' יאיר נצר,משמש כבורר בישוב סיכסוכים בין הגורמים השונים,הפועלים בפרויקטים של בניה.

לאור נסיונו הרב,בתחומי הייזום,התכנון ,הביצוע והבניה על כל סוגיה ושלביה,אינג' יאיר נצר מטפל ביעילות ובמהירות בפתרון סיכסוכים המתגלעים בין הגורמים השונים

הפועלים בענף הבניה.ליאיר נצר,גם הבנה נרחבת בצדדים הכלכליים והכספיים של ענף הבניה והליכי הבניה השונים והינו בעל תואר שני במינהל עסקים MBA ,מאונבריסטת תל אביב.

אינג' יאיר נצר פועל הן כממונה מטעם בית המשפט והן כנבחר על ידי הצדדים עצמם.

ההליך מתחיל בהסכמת הצדדים לחתום על הסכם הבוררות.הבוררות מתבצעת בהליך שאינו בהכרח פורמלי ושבהלכו נשמעות טענות הצדדים. לעיתים,נדרשות אף חוות דעת מטעם מומחים כגון יועצים בתחומי איטום,ביסוס וכו'.החלטת הבורר ניתנת שלא על פי הדין המהותי ודיני הראיות. פסק הבורר הינו בעל תוקף מחייב , סופי ובלתי ניתן לערעור. בצורה זו,אנו מגיעים לישוב הסיכסוך  באופן יעיל ביותר,חסכוני ובעיקר,דיסקרטי.

 

 

זה הוא הליך פרטי בו  נפתרים סכסוכים מחוץ לבית המשפט. הצדדים בוחרים,תוך הסכמה הדדית, את הבורר. הצדדים משפיעים על דרך ניהול הבוררות, הם צחליטים על קיומם או אי קיומם של סדרי הדין, דיני הראיות וכיו"ב. הבוררות פטורה מסדרי דין נוקשים. הבוררות חוסכת זמן רב והוצאות מיותרות מן הצדדים. פסק הבוררות ניתן לאישור בבית המשפט.לאחר האישור של בית המשפט,הופך פסק הבוררות לפסק דין רגיל,כולל כל המשמעויות המשפטיות הכרוכות בכך.

מהות והליך הבוררות בענף הבניה

מהי בוררות