דו"ח בדק תמ"א 38

דו"ח בדק הקשור בתחום של ניהול פרויקט תמ"א 38 הינו השלב האחרון והסופי בפרויקט. כאשר מדובר על ניהול פרויקט תמ"א הרי שהפרויקט אורך זמן רב מאד, כך גם השלב הסופי של דו"ח בדק – הבנוי בעצמו מכנה תתי שלבים. דו"ח זה מבוצע על ידי מומחה בתחום של תמ"א 38, אשר הגיע אל הבית שבו בוצע הפרויקט, וביצע וידוא יסודי ומעמיק בנוגע לעבודות. זאת אומרת, האם העבודות שבוצעו בפועל נעשו בצמוד לתכניות והשרטוטים שתוכננו ולא היו חריגות ממה שתוכנן וסוכם, בעיקר בנושא של ליווי דיירים.

 

המומחה המבצע את דו"ח בדק מוודא שאין סטיות הקשורות בתקנים מחמירים של בנייה ושיפוצים וכן שישנה התאמה מלאה בין המפרט הטכני החדש לבין זה שמופיע בשרטוטים של המעצבים, האדריכלים והקבלנים מלפני תחילת העבודות. לאחר סיום הבדיקות מופק דו"ח בדק ושם מפורטים כל הסעיפים שנבדקו, לרבות חריגות או סטיות שנמצאו. במידה וישנה חובה לבצע תיקונים של ליקויים מהותיים על מנת לשמור על תמ"א 38 זכויות דיירים יפורטו במסמך אילו תיקונים דרושים. חשוב לדעת שדו"ח בדק הינו מסמך מחייב ומשפטי לכל דבר ועניין.

 

מה מפורט בסעיפים של דו"ח בדק - תמ"א 38

ישנם סעיפים ופרטים שחייבים על פי החוק להיות מוזכרים בדו"ח בדק. למשל, התאמה מלאה (אם קיימת במלואה) בין המפרט הטכני של התכנונים והמפות לפני ואחרי העבודה, התאמה מלאה לחוק מכירת הדירות בישראל, עמידה בקריטריונים הקשורים לנהלי פיקוד העורף, תקני בנייה מחמירים ועוד. בנוסף, במסגרת ניהול פרויקט תמ"א 38 יש לפרט בדו"ח בדק את כל הליקויים והפגמים שאותרו ותכנית פעולה בנוגע לתיקון מלא ושלם כדי לשמור על תמ"א 38 זכויות דיירים.

 

יש חובה לפרט במסמך את הערכת העלויות של התיקונים שיש לבצע על מנת להעריך מחדש את התקציב שיש צורך להכין עבור תיקונים אלה. מומלץ, אך לא חובה לצרף תמונות של הבניין ושל התקלות או הפגמים שהתגלו. במסגרת התחום של ליווי דיירים יש לפרט הערכת זמן לתיקון התקלות במסגרת ניהול פרויקט תמ"א.